Vật liệu kim khí

Đồng đỏ tấm dày

– Chiều dày: 6~250mm

– Chiều rộng: 10~1250mm

– Chiều dài: 15~2500mm