Xích công nghiệp

Sắp xếp theo

Đức Anh Global cung cấp các thiết bị xích công nghiệp bao gồm: Xích lá, xích tải xi măng, xích gầu tải, xích chốt dài đan xen 1 bên, xích chốt dài liên tiếp 1 bên, xích chốt rỗng, Xích cào, xích tai gá, xích bước đôi, xích chịu lực,….
Chúng tôi có nhận gia công gia công và nhập hàng theo yêu cầu trong thời gian ngắn