Vật tư - Thiết bị

Cáp sợi quang Autonics FT-420-10