Thiết bị xử lý không khí

Hệ thống hút lọc bụi tay áo

Hệ thống hút lọc bụi tay áo bao gồm những túi vải hoặc túi sợi đan lại, dòng khí có thể lẫn bụi được hút vào trong ống nhờ một lực hút của quạt ly tâm.