Thiết bị xử lý không khí

Quạt hút khí thải lò gạch Tuynel

Quạt hút khí thải lò gạch Tuynel thường là quạt ly tâm truyền động gián tiếp có thể làm việc trong môi trường khắc nghiệt, nhiệt độ cao hoặc ẩm ướt.