Thiết bị xử lý không khí

Quạt ly tâm hút bụi

Quạt ly tâm hút bụi do công ty Đức Anh sản xuất được sử dụng để đáp ứng các nhu cầu của khách hàng về hút bụi, vận chuyển bụi, cho phép dòng khí qua quạt có chứa hàm lượng bụi cao, kích thước của bụi lớn (bụi đất đá, phôi bào, mùn cưa,…)